Shop Cart0 Email Phone
Pozadie stránky - Plastrecykling

Predajcovia

Predajňa ZSNP RECYKLING, s.r.o. Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
(vstup cez STO vrátnicu pri Motoreste Pause)

ELBO-CENTRUM, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5549/55
038 61 Vrútky

Karol Cigáň
Makov 256
023 56 Makov

Albert Bálint – VIRGO PLAST
Zlatovská 27 – 911 01 Trenčín
Jilemnického 384/28 – 958 03 Partizánske
Karol Kašubjak – MAX
Matičné námestie 1
022 01 Čadca
Autoklem SK, s.r.o.
Mládežnícka 4473
017 01 Považská Bystrica

Ing. Mário Richtárik – STAVEBNINY
Novozámocká 62/68
949 05 Nitra