Shop Cart0 Email Phone
Pozadie stránky - Plastrecykling

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením a sumarizuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi Vami ako nakupujúcim zákazníkom (ďalej len Kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu ZSNP RECYKLING, s.r.o., (ďalej len Predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 41588/S, IČO: 36 023 841, IČ DPH: SK2020064134.

2. Objednávka

Objednávku môže urobiť Kupujúci priamo v internetovom obchode alebo e-mailom (s výslovným odkazom na e-shop www.plastrecykling.sk ) na kontaktných údajoch Predávajúceho. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky alebo budete o prijatí objednávky informovaní telefonicky) je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so Zásadami práce s výrobkami z materiálu TRAPLAST, ktoré sú umiestnené (TU) a ďalej, že sa zoznámil s celým obsahom cenníka umiestneného (TU) a sú mu teda známe aj dodacie lehoty a skutočnosti, že jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať, že sivá farba je bezfarebná, teda bez akejkoľvek možnosti ovplyvnenia farebného odtieňu, a že vzhľadom k použitej surovine sa môže u svetlých farieb (tehlová a sivá) farebný odtieň líšiť aj u jednotlivých výrobných šarží.

Kupujúci týmto potvrdzuje, že porozumel a súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.

3. Ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú zobrazované vrátane DPH za jednotku tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru Predávajúci je platcom DPH a zákazník, ktorý je platcom DPH si môže nárokovať u finančného úradu odpočet DPH z tovaru u nás nakúpeného. Pre zákazníkov zo zahraničia platia uvedené ceny v EUR (okrem ceny dopravy).

4. Spôsoby platby

Kupujúci zo Slovenskej republiky môžu tovar zaplatiť týmito spôsobmi:

 • Platba vopred na bankový účet predávajúceho – platiť môže Kupujúci bankovým prevodom – Kupujúcemu bude zaslaná Zálohová faktúra.
  Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.
 • Platba platobnou kartou – platiť môže Kupujúci platobnou kartou buď vopred (BESTERON) alebo v sídle predávajúceho na adrese Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (areál autovrakoviska – vstup cez STO vrátnicu pri Motoreste Pause na Priemyselnej ulici v Ladomerskej Vieske, okres Žiar nad Hronom).
  Objednávka je v prípade platby vopred zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.
 • Platba v hotovosti – v sídle predávajúceho na adrese Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (areál autovrakoviska – vstup cez STO vrátnicu pri Motoreste Pause na Priemyselnej ulici v Ladomerskej Vieske, okres Žiar nad Hronom)
 • Platba v hotovosti na dobierku -priamo na mieste určenom kupujúcim v objednávke – na doručovacej adrese priamo kuriérovi zaplatí zákazník.
  So zákazníkmi zo zahraničia bude platba za dopravu prerokovaná individuálne telefonicky alebo elektronicky (náš operátor bude zákazníka sám kontaktovať). Je však možná len platba vopred na účet.

5. Doba dodania tovaru

Väčšinu ponúkaného tovaru je Predávajúci schopný vyexpedovať v závislosti na adrese KUPUJÚCEHO najneskôr do troch pracovných dní pokiaľ je tovar na sklade. Spoločne s obvyklou dobou dodania dopravcom celková doba od objednávky na doručenie zásielky Kupujúcemu nepresiahne 1 kalendárny týždeň. Predávajúci nemôže ovplyvňovať doručovacej doby externým dopravcom. V prípade, že Predávajúci nie je schopný zaistiť vyexpedovania tovaru do jedného týždňa, kontaktuje Kupujúceho, informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohovorí s Kupujúcim spôsob realizácie tejto objednávky.

6. Spôsoby dopravy – odberu

 • Osobný odber tovaru z centrálneho skladu plastov Žiar nad Hronom (Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom – areál autovrakoviska – vstup cez STO vrátnicu pri Motoreste Pause, nie cez hlavnú vrátnicu ZSNP,a.s.) – bez poplatku.
 • Kuriérske doručenie na adresu dodania Kupujúceho
  Tovar Predávajúci zasiela formou balíka pri zásielkach s hmotnosťou objednaného tovaru do 30kg, alebo formou paletovej cargo zásielky pri zásielkach s hmotnosťou objednaného tovaru nad 30kg pomocou zmluvných prepravných spoločností. Pri cargo zásielkach s hmotnosťou od 30kg do 300kg, môže byť kupujúcemu účtovaná sada drevených prepravných hranolov, ktoré sú nevratné a ide o pomocný  jednorazový prepravný obal, ktorý spolu s tovarom zostáva zákazníkovi. Pri cargo paletových zásielkach (zvyčajne nad 300kg) môže byť kupujúcemu účtovaná plastová prepravná paleta, alebo drevená prepravná paleta, ktorá má však charakter zálohovaného prepravného obalu. Takto účtovaný prepravný obal môže Kupujúci nepoškodený vrátiť Predávajúcemu a po jeho doručení spolu s kópiu dokladu o kúpe uhradí Predávajúci zaplatenú čiastku za tento prepravný obal späť kupujúcemu na účet, ktorý uvedie pri vrátení prepravného obalu. Cargo paletové zásielky doručujú nákladné vozidlá kategórie N2 (celková hmotnosť do 18t) so zdvíhacím čelom. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky len po spevnených asfaltových/betónových komunikáciách, ktoré umožňujú prejazd takýchto vozidiel. Zásielku kuriér zloží prostredníctvom zdvíhacieho čela a ručného nízkozdvižného paletového vozíka do vzdialenosti 30m od vozidla ak povrch umožňuje manipuláciu s paletovým vozíkom. Ak príjemca požaduje zmenu dodacej adresy na zásielku, ktorá je už doručovaná je táto zmena možná až po odsúhlasení kuriérskou spoločnosťou a je považovaná za samostatnú prepravu vrátane nákladov s tým spojených, ktoré budú následne doúčtované príjemcovi.

Prebratím tovaru osobne na predajni (podpísaním dodacieho listu/výdajky zo skladu) alebo prebratím tovaru cez prepravnú spoločnosť kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal nepoškodený, kompletný a bez viditeľných závad. Tovar je zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

7. Cena dopravy, balné

Cena dopravy platí len pre miesto dodania v rámci Slovenskej republiky.
Cena dopravy je závislá od hmotnosti prepravovanej zásielky a pri cargo paletových zásielkach aj od vzdialenosti adresy dodania Kupujúceho od skladu Predávajúceho (cenník dopravy). Vzdialenostné kritérium platné pre cargo paletové zásielky je preto rozdelené na dve zóny. Zóna 1 sa vzťahuje PSČ adresy dodania Kupujúceho uvedené v zozname TU. Ostatné PSČ neuvedené v zozname TU sú považované za Zónu 2. Hmotnosť zásielky sa skladá zo súčtu hmotností položiek objednaného tovaru a balného, ktoré predstavuje 0,5 kg pri balíkových zásielkach a pri paletových cargo zásielkach balné predstavuje 1 kg + 23 kg prepravná paleta.

Pre zásielky, ktorých dĺžkový rozmer presiahne 1,5 m a plošné výrobky ako platne je účtovaný príplatok za nadrozmernú zásielku vo výške 8,00 € s DPH pri jednej objednávke.

Cena za zabezpečenie spätného zberu prepravenej palety späť od kupujúceho k predávajúcemu za účelom vrátenia nepoškodeného prepravného obalu je 8,00 € s DPH/ks.

Zákazníkom zo zahraničia bude cena dopravy (dobierky) vždy skalkulovaná individuálne podľa miesta dodania. Ceny budú uvedené v EUR.

8. Formátovanie na presný rozmer

Nie je možné. V ponuke sú len rozmery uvedené v katalógu výrobkov.

9. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek pred jej potvrdením a bez udania dôvodu. Po potvrdení objednávky tak môže urobiť iba v prípade, že predávajúci neplní dohodnuté podmienky. Stornovaním potvrdenej objednávky má predávajúci právo požadovať úhradu škody vzniknuté týmto jednaním. Zrušiť objednávku pred expedíciou je možné len na základe e-mailu odoslaného Kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho plast@recykling.sk . Podľa zákona 367/2000 Zb. má Kupujúci (v tomto prípade súkromná osoba nakupujúci za podmienok podľa Občianskeho zákonníka) právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho. Vrátenie je možné realizovať osobne alebo iným prepravcom na adresu predávajúceho. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Vrátený tovar musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý (neformátovaný, nenavŕtaný a pod.), vrátane všetkých dokladov, návodov, apod., schopný ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode – faktúra. Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar a to vo výške sumy, za ktorú bol tovar kúpený. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť. Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo DD.MM.RRRR číslo (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (váš IBAN). Dátum a podpis “.

V súlade so Zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znáša spotrebiteľ podľa §10 odst.3) daného zákona, pri odstúpení od zmluvy, iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

10. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim) najmä v prípadoch:

 • Keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite Kupujúceho
 • Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne
 • V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
 • Kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, v prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kupujúceho prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Ochrana osobných údajov).

12. Záruka a reklamácie

Reklamácia tovaru prebieha v súlade s platnými zákonmi na území Slovenskej republiky. Podmienky, spôsob a ďalšie náležitosti rieši samostatná sekcia reklamačný poriadok.

13. Vlastnosti materiálu

 1. Všetky rozmery sú v nasledujúcich toleranciách:
  • pri rozmere do 100 mm +/- 3 mm
  • od 100 do 1000 mm +/- 20 mm
  • nad 1000 mm +/- 30 mm
 2. Jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať. 
 3. Vzhľadom k použitej surovine nie je možné u svetlých farieb (tehlová, sivá) zaručiť rovnaký farebný odtieň ani u rovnakej výrobnej šarži.
 4. Sivá farba nie je farbená, čiže je bez akejkoľvek možnosti ovplyvnenia farebného odtieňa.
 5. Farebné výrobky sú prefarbené v hmote, napriek tomu môžu obsahovať rôznofarebné škvrny do plochy 1cm2.
 6. Plastové platne nebudú nikdy rovné, ako napr. sádrokartón alebo Sololit. Je to plast a ten má špecifické vlastnosti, čiže mierne zakrivenie platní nie je vada výrobku.
 7. Platne majú z rubovej strany zhruba v strede vtok o priemere 5 cm, kadiaľ sa do formy natláča materiál.
 8. Účinkom poveternostných vplyvov dochádza pri výrobkoch z TRAPLASTU ku zmene ich pôvodného zafarbenia do svetlejších odtieňov, tzv. patine. Tieto farebné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

14. Podmienky poskytnutia dodatočnej zľavy za zaslanie vašich fotografii u nás zakúpených výrobkov

Zaškrtnutím príslušného políčka predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 1% hodnoty zakúpeného tovaru v príslušnej objednávky ako odmenu za poskytnutie fotografii vyhotovených kupujúcim. Dodatočná zľava bude poskytnutá a vyplatená  pre objednávky s hodnotou tovaru nad 299€. Na fotografiách má byť zaznamenaný u nás zakúpený tovar inštalovaný u kupujúceho. Kupujúci zaslaním fotografii dáva súhlas na ich použitie a úpravu predávajúcim pre svoje aktivity zamerané na podporu predaja. Lehota na poskytnutie fotografii inštalovaných je 3 mesiace od vytvorenia objednávky. O postupe poskytnutia a nahratia fotografii bude kupujúci informovaný predávajúcim formou elektronickej komunikácie cez zadanú e-mailovú adresu pri vytvorení objednávky. Zľava bude poskytnutá dodatočným bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim po úspešnom poskytnutí a nahratí jeho fotografii.