Shop Cart0 Email Phone
Pozadie stránky - Plastrecykling

Cenník

Cenník výrobkov z recyklovaného plastu - Traplast

  • Pri výrobkoch uvedených v cenníku (v prípade, že je tovar na sklade) obvykle realizujeme odoslanie do 3 pracovných dní
  • Dodacia lehota pri iných farebných odtieňov plotových dosiek ako hnedá (napr. tehlová, čierna, zelená, sivá) v závislosti na sortimente, množstve a farbe môže byť 3 a viac mesiacov.
  • Všetky rozmery sú v nasledujúcich toleranciách: pri rozmere do 100 mm +/- 3 mm, od 100 do 1000 mm +/- 20 mm, a nad 1000 mm +/- 30 mm.

Jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať. Sivá farba nie je farbená, teda je bez akejkoľvek možnosti ovplyvniť farebný odtieň.
Vzhľadom k použitej surovine nie je možné u svetlých farieb (tehlová, zelená, sivá) zaručiť rovnaký farebný odtieň ani u rovnakej výrobnej šarži.

Farebné výrobky sú prefarbené v hmote, napriek tomu môžu obsahovať rôznofarebné škvrny do plochy 1cm2. Jednotlivé výrobky sa môžu, rovnako ako v prípade prírodných materiálov, od seba mierne farebne odlišovať. Účinkom poveternostných vplyvov dochádza pri výrobkoch z TRAPLASTU ku zmene ich pôvodného zafarbenia do svetlejších odtieňov, tzv. patine. Tieto farebné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

Výrobky z materiálu TRAPLAST sú stavebné výrobky vyrobené bezodpadovou technológiou. Prebytočný, alebo odpadový materiál nám môžete bezodplatne vrátiť a zabezpečíme jeho opätovné použitie v novom výrobku. Odpad z tohto stavebného výrobku je stavebný odpad kat. č. 17 02 03 plasty (O) podľa prílohy. č. 1 k vyhláške číslo 365/2015 Z.z. a preto nepredstavuje súčasť komunálneho odpadu.

Predajná doba v ZSNP RECYKLING, s.r.o. Pondelok – Piatok od 7:30 hod. do 15:00 hod.